HELIOTROPIE 1

Łukasz Huculak

akryl na płótnie,
47 x 47 cm
2020

Zwykliśmy traktować rośliny jako istoty znacznie mniej zaawansowane ewolucyjnie niż zwierzęta. Nie tylko dlatego, że nie są w stanie się przemieszczać. Nie doceniamy ich również ze względu na ich rozproszoną strukturę, pozbawioną wyraźnego prymatu jednego organu nad innymi. Dziś, kiedy lepiej wiemy, jak działa mózg i jak efektywny jest Internet, chętniej dostrzegamy zalety takich „sieciowych” układów. W kontekście  rozwoju naszej wiedzy o fizjologii, percepcji i komunikacji roślin, wprowadzone przez ustawodawstwo szwajcarskie pojęcie godności roślin nie wydaje się wcale tak groteskowe. Odkrycia dotyczące tzw. inteligencji roślin, ich życia „zmysłowego”, reakcji na dotyk, zdolności do interakcji z innymi roślinami, okolicznym ekosystemem, owadami i mikroorganizmami, każą na nowo przemyśleć nasze relacje z organizmami pozaludzkimi.

Rachityczne porosty – skamieliny, inspirowane dendrytami roślinne widma ukazane w konwencji naukowego preparatu, rentgenogramu lub reliktu z odległej epoki. Botaniczne szkielety i roślinne truchła układem korzeni i pędów nawiązują do struktur neuronalnych, chodnikowych spękań, estuariów rzek, czy układu nerwowego. Estetyka łącząca dekoracyjność ornamentu i chłód dokumentacji medycznej bazująca na wizualnym pokrewieństwie struktur botanicznych i wewnętrznych organów człowieka, pokazuje wzajemną zależność wszelkich organizmów biologicznych.

Prace z cyklu Heliotropie powstały w technologii bezodpadowej, w znacznej części ze śmieci powstałych podczas czyszczenia narzędzi i malowania poprzednich obrazów.

Prace były eksponowane na:
2020  – Wielozmienność, Płocka Galeria Sztuki, Płock
2020  – Heliotropie, Mia Art Gallery, Wrocław
2020  – La Force des Plantes,  Musee des artes et metiers, Paryż, Francja
2019  – Heliotropie, Galerie Crous de Paris, Paryż, Francja

O Artyście

Łukasz Huculak

Łukasz Huculak

Artysta, autor wystaw, kurator. W praktyce malarskiej zainteresowany ikonografią wanitatywną, estetyką detalu i destruktu, ułomnością i fragmentarycznością procesów postrzegania.

Więcej o Artyście