O Kolekcji

Budowa kolekcji sztuki współczesnej jest jednym z ważniejszych działań PKO Banku Polskiego wspierających rozwój kultury. W bankowych zbiorach znajdują się prace zarówno wybitnych polskich artystów, jak i młodych twórców. Zadaniem kolekcji jest zatem odzwierciedlenie stanu polskiej sztuki przełomu XX i XXI wieku, a zarazem stworzenie przestrzeni do poznania i promocji młodych artystów, wielowymiarowej narracji o teraźniejszości i przyszłości oraz pokazanie energii aktualnej sztuki polskiej.

Kolekcja PKO Banku Polskiego składa się z dwóch odrębnych zbiorów: „Kolekcji Sztuki XX wieku” oraz „Nowej Kolekcji na Nowe 100-lecie”. Pierwsza z nich powstała w 1998 r. jako zbiór prac wybitnych polskich artystów, którzy niewątpliwie stali się klasykami polskiej sztuki współczesnej. Budowę drugiej ogłoszono w 2019 r. z okazji jubileuszu 100-lecia PKO Banku Polskiego.

Projekt stanowi kontynuację zaangażowania Banku w rozwój kultury oraz wspieranie i promocję polskiej sztuki współczesnej, zwłaszcza twórczości młodych artystów, m.in. poprzez współpracę z uczelniami, finansowanie plenerów czy organizację wystaw.

dr hab. Lidia Stefanowska

dr hab. Lidia Stefanowska

Dyrektor Zbiorów Bankowych, PKO Bank Polski

Lidia Stefanowska jest pomysłodawczynią modelu działania Kolekcji Sztuki PKO Banku Polskiego oraz organizatorką działań na rzecz promocji polskiej sztuki współczesnej, m.in. plenerów i wystaw dla studentów szkół artystycznych. Zrobiła doktorat na Uniwersytecie Harvarda. Zajmuje się studiami nad kulturą i literaturą, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim.

Lidia Stefanowska przygotowała pokaz bankowej kolekcji dzieł klasyków XX wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie (w 2019 r.) oraz wystawę „Newcomers” prezentującą dzieła młodych artystów nabytych do Nowej Kolekcji na Nowe 100-lecie (w Centrum Praskim Koneser podczas Warsaw Gallery Weekend 2020).

Jest pomysłodawczynią i dyrektorką artystyczną filmoteki dokumentującej wywiady z artystami. Przygotowała także galerię internetową prezentującą zbiory bankowe.

Kolekcja Sztuki XX wieku

Kolekcja Sztuki XX wieku photo

Już od 1998 r. PKO Bank Polski ma w swoich zbiorach dzieła polskich klasyków współczesności, w tym takich mistrzów jak Magdalena Abakanowicz, Jarosław Modzelewski, Jan Cybis czy Edward Dwurnik.

Zgromadzone dzieła najwybitniejszych polskich artystów reprezentują najważniejsze nurty artystyczne w polskiej sztuce współczesnej. Zapraszamy w podróż po świecie polskiej sztuki 2. połowy XX wieku.

Nowa Kolekcja na Nowe 100-lecie

Nowa Kolekcja na Nowe 100-lecie photo

To kolekcja otwarta, która odzwierciedla twórczość jeszcze nienazwaną i niezaszufladkowaną. Reprezentuje szerokie spektrum artystycznych form wyrazu – od malarstwa, rzeźby i rysunku, po wideo, tkaninę czy performance.

Kolekcja składa się z prac młodych artystów, których warto wesprzeć w rozwoju artystycznym, by mogli dołączyć w przyszłości do grona najwybitniejszych.

Plenery Młodej Sztuki

Plenery Młodej Sztuki photo

Dla studentów uczelni artystycznych PKO Bank Polski organizuje i finansuje plenery oraz wystawy poplenerowe.

Współpraca z uczelniami, sponsorowanie plenerów czy organizacja wystaw stanowi kontynuację zaangażowania banku w rozwój kultury oraz wspieranie i promocję polskiej sztuki współczesnej, zwłaszcza twórczości młodych artystów.