Piszący obrazy – Andrzej Szewczyk

16 marca 1950 roku w Szopienicach koło Katowic urodził się Andrzej Szewczyk, jeden z ciekawszych artystów sztuki powojennej – malarz, rysownik, rzeźbiarz i poeta. Swoje życie związał z Cieszynem, ale ceniony był w całym kraju. Prace wystawiał m.in. w Warszawie, Łodzi czy Poznaniu. Kilka dzieł Andrzeja Szewczyka znajduje się w Kolekcji sztuki PKO Banku Polskiego.

Gdyby żył, miałby 69 lat. Był artystą obdarzonym nieszablonową wyobraźnią plastyczną i poetycką. Kochał szerokorozumianą sztukę. W Cieszynie, gdzie żył i pracował, środowisko artystyczne uznawało go za mentora. W swojej twórczości szukał granic – form i środków wyrazu, przy czym kwestionował indywidualizm ekspresji.

Cykl twórczy

„Zrobienie czegoś nowego w sztuce jest łatwe, o wiele łatwiejsze niż powtarzanie się”– twierdził Andrzej Szewczyk, który najczęściej pracował tzw. długimi seriami. Do nich należy m.in. cykl „Malowidła na lustrach” (malowanie z użyciem wałków malarzy pokojowych), „Malowidła z Chłopów” (wierne odzwierciedlenie w skali 1:1 ściany chałup rybackich ze wsi Chłopy) czy cykl „Pomniki listów F. Kafki do F. Bauer”. Ważną rolę w jego sztuce odgrywało pismo i piśmiennictwo. Fascynowała go tradycja „ikonopisania” oraz formy zapisu – zwoje, manuskrypty, książki czy tablice. To też było okazją do tworzenia serii dzieł. Tematykę tę na tyle eksponował w pracach, że jego twórczość była nazywana „pisaniem obrazów”.

Miłość i przemijanie

Wśród dzieł Andrzeja Szewczyka znajdujących się w Kolekcji sztuki PKO Banku Polskiego znajduje się rzeźba „Listy Franza Kafki do Felicji Bauer”, sprzed 1998 roku. O tej pracy metaforycznie wypowiedziała się tworząca bankową kolekcję Anda Rottenberg: „artysta gorącym ołowiem stemplował dębowe deski, by oddać ciężar słów, jakimi zapisane były listy Franza Kafki do Felicji Bauer”. Szewczyk nawiązał do historii miłosnej pisarza i okresu narzeczeństwa z Felicją Bauer, z którą prowadził ożywioną ko­respondencję przez ponad 5 lat. Po trwających pół roku za­ręczynach, z nie do końca jasnych przyczyn, do ślubu jednak nie doszło. Po rozstaniu Kafka zniszczył listy narzeczonej do siebie, ale jego do niej korespondencja przetrwała i zo­stała wydana w latach 50. XX w.

W Kolekcji sztuki PKO Banku Polskiego znajduje się także 13 prac Szewczyka z cyklu „Manuskrypty w sepii” sprzed 1998 roku. Zestaw rysunków tuszem lub ołówkiem na papierze czerpanym porusza temat przemijania i upływu czasu. Wątek został podjęty wielowątkowo. Z biegiem lat, słabnące barwy atramentu oraz blednący papier prac artysty, pozwalają wyraźnie zauważyć proces upływu czasu w sztuce.

Więcej o pracach Andrzeja Szewczyka w Kolekcji sztuki PKO Banku Polskiego.