Andrzej Zwierzchowski

ur. 1954 r., Warszawa Zobacz dzieła Artysty →

Uprawia malarstwo abstrakcyjne skupione na problemie przestrzeni, światła i metafizycznych odniesień. W latach 80. XX w. aktywnie uczestniczył w ruchu artystów wystawiających poza oficjalnym obiegiem.

Ukończył Wydział Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni prof. Jacka Sienickiego (w 1979 r.). Od 1990 r. prowadzi pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym i prodziekan Wydziału Architektury Wnętrz.

Malarz w swojej artystycz­nej genealogii wywodzi się z koloryzmu polskiego, będąc uczniem Jacka Sienickiego, który z kolei był uczniem Artura Nachta-Samborskiego. Jego malarstwo jest połączeniem „kolorystowskiego” sposobu budowania obrazu z elemen­tami ekspresji charakterystycznymi dla pokolenia debiutu­jącego na początku lat 80. XX w. pod wpływem niemieckich No­wych Dzikich.

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE:
1980 – Galeria Sztuki Współczesnej, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa
1985 – Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
1986 – Galeria 102, Warszawa
1986 – BWA Lublin
1986 – Pawilon Wystawowy Puławskiego Ośrodka Kultury, Oddział BWA Lublin, Puławy
1988 – Muzeum Narodowe we Wrocławiu
1988 – Galeria Łaźnia, Radom
1989 – Pawilon SARP, Warszawa
1990 – Galeria Młodych, Warszawa
1990 – Aula Akademii Sztuki Pięknych, Warszawa
1990 – Sala, ul Chałubińskiego 8, Warszawa
1990 – Galerie Horn, Horn k. Wiednia, Austria
1991 – Galeria Kosz, Warszawa
1992 – Galeria Piotra Nowickiego, Warszawa
1994 – Galeria 3a, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
1995 – Galeria Sztuki Współczesnej Milano, Warszawa
1995 – Galeria Przyjaciół Akademii Ruchu, Warszawa
1996 – Galeria IN-SPE, Warszawa