Łukasz Patelczyk

ur. 1986 r., Wejherowo Zobacz dzieła Artysty →

Zajmuje się malarstwem. Łączy ze sobą dwa porządki: klasyczny pejzaż i geometryczną abstrakcję.

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom uzyskał w 2012 r. w pracowni prof. Teresy Miszkin oraz pracowni prof. Witosława Czerwonki.

Został zwycięzca rankingu „Kompas Młodej Sztuki 2020” (ex aequo z Agatą Kus). Zdobył nagrodę specjalną w konkursie „Artystyczna Podróż Hestii” w 2011 r. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą oraz w zbiorach państwowych m.in. Muzeum Narodowego w Gdańsku.

 

NAJWAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE:
2018 – „Migotanie”, Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu
2018 – „Signs in the Sky”, Platán Galéria, Polski Instytut w Budapeszcie, Węgry
2017 – „Constellations” Galerie Sandhofer, Salzburg, Austria

NAJWAŻNIEJSZE WYSTAWY ZBIOROWE:
2020 – Volta Show 2020 w Nowym Jorku, USA
2019 – „Galeria Polskiej Sztuki Współczesnej, Nowe spojrzenie” (ekspozycja stała), Muzeum Narodowe w Gdańsku
2018 – „Nietota”, Muzeum Współczesne we Wrocławiu