Sławomir Decyk

Zajmuje się szeroko rozumianym zjawiskiem fotografii, instalacją oraz obrazem ruchomym. Jest współtwórcą autorskiej techniki fotograficznej – solarigrafii.

Opracowana przez niego solarigrafia służy do fotografowania wędrówki Słońca poprzez eksponowanie materiału światłoczułego w taki sposób, by obraz został ujawniony bezpośrednio, z pominięciem dalszej obróbki chemicznej. Powstałe w ten sposób obrazy pozwalają spojrzeć na Słońce tak, jak mogłaby je postrzegać osoba wyjęta spod władzy czasu.

Refleksyjną postawę działań twórczych artysty cechuje konfrontacja zapomnianych lub pomijanych metod obrazowania z aktualną praktyką – definiowanie granicznych obszarów fotografii (w szczególności tych określanych jako postmedialne) oraz poszukiwanie nowych środków wyrazu i narzędzi pozwalających przekroczyć własną wyobraźnię.

Konstrukcje optyczne, punkty widzenia i perspektywa nałożone na nasze odczucia wprowadzają wyimaginowany porządek rzeczy, odbić, rytmów, podobieństw i powtórzeń. Estetyzujemy formy komunikacji tworząc pozory nieskończoności. Naturalny porządek świata istnieje poza naszym wyobrażeniem
– artysta o swojej twórczości

Sławomir Decyk mieszka i pracuje w Poznaniu. Od 2002 r. jest pracownikiem Wydziału Fotografii tamtejszego Uniwersytetu Artystycznego. Brał udział w ponad 70 wystawach w Polsce i za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Chinach, Hiszpanii, Kanadzie, Niemczech i na Słowacji.