Wojciech Beszterda

Artysta, fotograf, kurator wystaw. Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 250 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in. w Austrii, Danii, Holandii, Niemczech, Hong Kongu i we Włoszech. Laureat wielu nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, w tym: Złoty Medal FIAP na VI Foto Expo 79 w Poznaniu, Grand Prix na XIV Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach oraz wyróżnienie na 9. International Biennial of Miniature Art w Częstochowie.

Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Gdyni oraz Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Od 1990 r. należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 2003 r. prowadzi galerię w Muzeum im. S. Staszica w Pile, w której zaprezentował ponad 100 wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów z Polski i zagranicy.

Jest twórcą i współorganizatorem wielu wystaw, m.in.: „Wymiary czasu i przestrzeni” w BWA Piła (2013 r.); „Anastazy B. Wiśniewski – Przystanek na żądanie” w BWA Piła (w 2015 r.). Był także kuratorem kilku z Interdyscyplinarnych Spotkań Twórców, m.in.: „Między nami” (w 2009 r.), „Razem /osobno” (w 2010 r.), „Ślad” (w 2016 r.).

W 2010 r. ukazała się książka dotycząca jego twórczości pt. „Wyprawa za horyzont”, a w 2015 r. monograficzna publikacja „Anastazy B. Wiśniewski – Przystanek na żądanie”, której Beszterda jest współautorem (razem z L. Duszką-Kołczem i W. Kanickim).