bez tytułu

Joanna Przybyła

technika własna: kolaż, węgiel, fotografia na papierze papier,
109 x 116 x 116 cm (w świetle oprawy)
1995

Praca jest kolażem, w którym artystka podejmuje temat działania światła w przestrzeni. Czar­no-biała fotografia spękanego drewna (rzeźbiarskiego tworzywa artystki w latach 80. i 90. XX w.) została połączona na rozległej płachcie papieru z rysunkiem węglem, który komentuje interwencję światła w spękania. Naturalność i przypadkową interwencyjność kompozycji podkreśla to, że arkusz jest nierównomiernie wydarty.

O Artyście

Joanna Przybyła

Joanna Przybyła

Artystka tworząca instalacje, rysunki, fotografie, design, muzykę, architekturę i teksty autorskie. Szczególną rolę w jej pracach – często monumentalnych – odgrywa natura, zwłaszcza drzewa, światło i powietrze. Artystka bada relacje między przyrodą a człowiekiem, zestawiając np. obrobione drewno z naturalnymi fragmentami drzew.

Więcej o Artyście