Dążąc do światła

Joanna Przybyła

rzeźba z drewna,
170 x 70 x 12 cm
1996

Obiekt to jedna z rzeźb-instalacji, jakie artystka tworzyła z przeznaczeniem do przestrzeni galeryjnych i ekspozycji na wolnym powietrzu w latach 1988-1998. Nazywała je „rekonstrukcjami drzew”.

Rzeźba składa się z dwóch elementów drewnianych: prostej deski oraz fragmentu drewna przekształconego działaniem at­mosfery i czasu. Pod wpływem rozwarstwiania się deska zaczęła przypominać ptasie pióro, stając się na po­wrót żyjącą formą biologiczną.

Artystka debiutowała w okresie dominacji nurtu nowej ekspresji, szczególnie silnego w Poznaniu, gdzie działała grupa Koło Klipsa i skupione wokół niej indywidualności młodych rzeźbiarzy. Zachowała wobec nich autonomię, od początku rozwijając swe poszukiwania w kierunku ekologiczno-interwencyjnym.

O Artyście

Joanna Przybyła

Joanna Przybyła

Artystka tworząca instalacje, rysunki, fotografie, design, muzykę, architekturę i teksty autorskie. Szczególną rolę w jej pracach – często monumentalnych – odgrywa natura, zwłaszcza drzewa, światło i powietrze. Artystka bada relacje między przyrodą a człowiekiem, zestawiając np. obrobione drewno z naturalnymi fragmentami drzew.

Więcej o Artyście