Cień kolegi

Jarosław Modzelewski

olej na płótnie, 200 x 240 cm 1995

Obraz jest zbudowany na zasadzie tajemniczego, niepokojącego kadru filmowego. Na neutralnym tle w odcieniach granatu, czer­ni i zieleni widać anonimową postać mężczyzny w kolorze pomarańczowym. Stoi na nieokreślonej konstrukcji architektonicznej budującej przestrzeń i perspek­tywę. Konstrukcja przypomina fundamenty domu, lecz poprzeczna deska na której stoi bohater upodabnia ją do pustego basenu z trampoliną. Mężczyzna wpatruje się w długi cień kładący się po „trampolinie”, elementach budowli i podłożu.

To charakterystyczny dla Modzelewskiego sposób budowania narracji w obrazie. Czynności wykonywane przez postacie są enigmatyczne i niepokojące, a przedstawieni lu­dzie – osamotnieni. Oglądający zostaje postawiony w sy­tuacji podglądacza, który wdziera się w cudzą samotność i in­tymność.

W indywidualnej twórczości Modzelewskiego cała dekada lat 90. XX w stała pod znakiem „malowanych orzeczeń” (jak stwierdził Jan Michalski, związany z artystą krytyk i galernik). Powstające w tym okresie obrazy odznaczają się daleko idą­cym uproszczeniem, nawet schematycznością ujęć postaci ludzkich, które wykonują gesty i czynności opisane w tytu­łach. Wiele z tych scen odbywa się na pustych lub abstrakcyjnych tłach. Każdy ob­raz artysty mieści się w granicach realizmu. A jednak sposób ujęcia tematu jest umowny, uproszczony, monumentalizowany – bierze w cudzysłów świat przedstawiony, sprawia, że to, co powszednie, zamienia się w to, co uniwersalne.

Dodatkową wartość pracy przedstawia technika wykonania obrazu. To jeden z ostatnich prac Modzelewskiego wykonanych w technice olejnej – już rok później artysta zarzucił ją na rzecz tempery.

Jarosław Modzelewski, „Cień kolegi” – AUDIOPRZEWODNIK:

O Artyście

Jarosław Modzelewski

Jarosław Modzelewski

Jeden z najwybitniejszych malarzy współczesnych w Polsce. Profesor warszawskiej ASP. Współtwórca legendarnej Gruppy. W jego obrazach obecne jest wyciszenie i uporządkowanie. Często jest określany mianem malarza „ikon codzienności”.

Więcej o Artyście