CYBORIUM 2

Tomasz Krzpiet

stal spawana, guma, szkło, silikon,
130 x 110 x 225 cm
2019

Artystę interesuje sytuacja przejścia z jednej rzeczywistości w inną, którą określa za pomocą formy rzeźbiarskiej. Znaczącym czynnikiem jest tu nie tylko fizyczne, ale i duchowe przeobrażenie jednostki (zarówno materii, jak i ducha), które było i jest ważnym elementem życia, śmierci i życia po życiu.

Jak larwa w kokonie oczekuje na zmianę postaci, tak ciało ludzkie w trumnie czy sarkofagu mistycznie oczekuje na życie wieczne czy życie w innej formie i czasie. Zastygnięte w inkubatorze jak w cyborium – trwa, by przebudzić się w lepszej rzeczywistości po nieznanym kataklizmie
– artysta o swojej pracy

O Artyście

Tomasz Krzpiet

Tomasz Krzpiet

Artysta-rzeźbiarz. Znaczącym czynnikiem dla tematyki jego prac jest przeobrażenie – metamorfoza organizmów. Interesuje go moment przejścia z jednej rzeczywistości w inną, którą stara się określić za pomocą formy, ciała i struktury w humanoidalnych tworach, które powołuje do istnienia.

Więcej o Artyście