Tomasz Krzpiet

Artysta-rzeźbiarz. Znaczącym czynnikiem dla tematyki jego prac jest przeobrażenie – metamorfoza organizmów. Interesuje go moment przejścia z jednej rzeczywistości w inną, którą stara się określić za pomocą formy, ciała i struktury w humanoidalnych tworach, które powołuje do istnienia.

Jest asystentem w Pracowni Technik Odlewnictwa Artystycznego na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie (od 2014 r.). W latach 2007-2012 studiował na macierzystej uczelni w pracowni prof. Adama Myjaka. Wcześniej ukończył Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie.

Jest autorem kilku wystaw indywidualnych, uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych, a także wielokrotnym stypendystą w dziedzinie kultury.