Eufonia

Robert Kuśmirowski

instalacja 2017

Instalacja jest zbudowana z archaicznych elementów i wprowadza w klimat urządzeń muzycznych z epoki. Wyraźnie widać tu charakterystyczną cechę artysty – próbę rekonstrukcji lub kopiowania starych przedmiotów, a nawet tworzenia ich łudząco podobnych imitacji. Nie mają one swego określonego pierwowzoru, a jedynie przywołują kulturę materialną minionej epoki. Robert Kuśmirowski chce w ten sposób ocalić od zapomnienia wytwory ludzkiej pracy i pomysłowości wynalazców, konstruktorów i inżynierów – ratować je, by nie trafiły na śmietnik historii jako totalny odpad.

O Artyście

Robert Kuśmirowski

Robert Kuśmirowski

Performer i rzeźbiarz, twórca instalacji i obiektów. Zajmuje się też rysunkiem, fotografią i muzyką. W swoich pracach poświęca się głównie tematyce czasu, kultury materialnej i przemijania. Często jego prace stanowią niezwykle pieczołowicie wykonane imitacje starych przedmiotów, obiektów, a czasem całych pomieszczeń.

Więcej o Artyście