Narodziny

Barbara Falender

rzeźba z białego marmuru z elementem z gnejsu czarnego (skała metamorficzna, zbliżona teksturą do granitu),
wymiary: 79 x 78 x 63 cm,
środkowy element (klina – 1/4 walca z czarnego marmuru): 79 x 20 x 15 cm,
boczne skrzydła z białego marmuru: 79 x 20 x 15 cm (każde)
1993

Rzeźba składa się z trzech elementów ka­miennych: dwóch skrzydeł z białego marmuru „Biała Ma­rianna” oraz elementu środkowego z czarnego gnejsu.

Jak większość prac artystki praca podejmuje te­mat cielesności, erotyki i życia płciowego człowieka. Jest symbolicznym przedstawieniem aktu narodzin. Dwa białe marmurowe skrzydła rzeźby przestawiają mocne, umię­śnione kobiece nogi rozłożone w charakterystycznym podkurczeniu. Obła środkowa część rzeźby z czarnego ka­mienia odwołuje się do kobiecego łona.

Połączenie czarnego i białego marmuru eksponuje także alegoryczne, bardziej uniwersalne odczytanie tytułu „Narodziny”. Może tu cho­dzić o wszelki początek, w tym stworzenie świata i oddzielenie światła od ciemności. O początek, który wywo­dzi się z kobiecości, od Matki-Ziemi czy Matki-Natury.

Biały marmur został odrobiony w sposób nawiązujący do tradycji postaci „Niewolników” wyrzeźbionych przez Michała Anioła z przeznaczeniem do grobowca Juliusza II: obrobione par­tie imitujące gładkość ludzkiej skóry zostały zestawione z nieobrobioną chropowatą powierzchnią. „Narodziny” są zatem nie tylko narodzinami człowie­ka czy świata, ale także narodzinami dzieła sztuki. Rzeźba na oczach widza wyłania się z bezkształtnego kamienia.

Rzeźba została wykonana na plenerze Pod Snieżnikiem – Integrat’93.

O Artyście

Barbara Falender

Barbara Falender

Tworzy rzeźby w kamieniu i brązie, często łącząc ze sobą różne materiały lub gatunki marmuru. W latach 70. XX w. rozpoczęła eksperymenty z zastosowaniem tworzyw sztucznych, od lat 80. używa również porcelany.

Więcej o Artyście