z cyklu Pieces of Black Man

Konrad Maciejewicz

technika mieszana, ołówek, kolaż 2016/2017

Tytułowy motyw czerni reprezentowany jest m.in. przez kolor ołówkowego grafitu. Wybór podstawowych środków wyrazu (ołówek, plastelina) wzmacnia surowy charakter tych artefaktów. Czerń generowana przez te tradycyjne narzędzia zostaje tu zestawiona z zaczernieniem cechującym kserokopie. W ten sposób prezentowane prace wytwarzają ironiczny dystans w stosunku do procesu kopiowania kodów kulturowych, które w trakcie mechanicznej reprodukcji tracą swe polityczne i krytyczne sensy, zmieniając się w pozbawione znaczeń „czarne plamy” na mapie coraz mniej refleksyjnej i coraz bardziej schematycznej ponowoczesności.

Prace z kolekcji są fragmentem cyklu Pieces of Black Man, na który oprócz rysunków składają się rzeźby oraz lightboxy, prezentowane zawsze w formie instalacji.

O Artyście

Konrad Maciejewicz

Konrad Maciejewicz

Tworzy kolaże, łączące w sobie elementy malarstwa i fotografii oraz rysunki na papierze. Jest także autorem obiektów i instalacji, w których eksploruje język kolażu.

Więcej o Artyście