Blejtram III

Maciej Kusy

blacha na krośnie drewnianym,
27,3 x 21,5 x 3,5 cm
2017

Prace z cyklu „Blejtramy” zostały wykonane z blach stalowych, gwoździ oraz drewnianych krosien – tak, aby przypominały płótna nabite na krosna. Artysta nie ingerował w korodowanie podobrazia, tym samym ograniczył proces twórczy do jego przygotowania i zapewnienia mu odpowiednich warunków do powstawania korozji. Realna materia imituje tu podobrazie i znajdujące się na nim malowidło.

Prace z tego cyklu są odwrotnością dotychczasowych poszukiwań malarskich artysty, który skupiał się dotąd na imitowaniu struktur i materii za pomocą środków malarskich.

O Artyście

Maciej Kusy

Maciej Kusy

Motywy pojawiające się w jego obrazach można odnaleźć w realnej przestrzeni miasta. Inspiracją są obiekty, które na co dzień nie narzucają się swoją obecnością. Stosy palet na zapleczach wielkich sklepów stanowią swoistą miarę konsumpcjonizmu. Podpory – drewniane konstrukcje zabezpieczające budynki przed ostateczną ruiną – stają się próbą powstrzymania rozpadu, prowizorycznym działaniem odwlekającym w czasie destrukcję budowli.

Więcej o Artyście