Maciej Kusy

ur. 1991 r., Lublin Zobacz dzieła Artysty →

Motywy pojawiające się w jego obrazach można odnaleźć w realnej przestrzeni miasta. Inspiracją są obiekty, które na co dzień nie narzucają się swoją obecnością. Stosy palet na zapleczach wielkich sklepów stanowią swoistą miarę konsumpcjonizmu. Podpory – drewniane konstrukcje zabezpieczające budynki przed ostateczną ruiną – stają się próbą powstrzymania rozpadu, prowizorycznym działaniem odwlekającym w czasie destrukcję budowli.

Kusy jest absolwentem malarstwa (specjalizacja malarstwo sztalugowe) na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego uzyskał w 2016 r.

WYSTAWY INDYWIDUALNE:
2016 – Wystawa Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego im. Wojciecha Fangora, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
2016 – „Maciej Kusy – Palety”, Galeria Jednego Obrazu, Lublin

WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE:
2020 – Wystawa finalistów 13. Konkursu Gepperta, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Wrocław
2017 – No Budget Show edycja 9. „Ubytek-Upadek-Utrata”, Fundacja Towot Squat, UAP Poznań, w ramach Poznań Art, Owińska/k. Poznania
2016 – Wystawa Dyplomy UMCS, Galeria Andriollego N.O.K., Nałęczów
2016 – Projekt SZTUKA TERAZ, Muzeum Narodowe w Krakowie
2016 – Wystawa finałowa konkursu „(Nie)obecność”, Galeria Labirynt, Lublin
2015 – Wystawa finałowa Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Malarskiego im. Wojciecha Fangora, ASP w Gdańsku
2015 – „Obraz: materia – forma – struktura – konstrukcja”, Galeria Labirynt/Plaza, Lublin
2014 – Wystawa dyplomów z pracowni malarstwa prof. Jacka Wojciechowskiego, ACK ,,Chatka Żaka”, Lublin
2014 – „Młode Forum Sztuki – reaktywacja”, Galeria Biała, Centrum Kultury w Lublinie
2014 – Wystawa poplenerowa, Galeria Stalowa, Warszawa
2013 – „Krój niezdefiniowany” – wystawa studentów koła naukowego „Malarstwo”, Galeria ZSP, Lublin

NAGRODY:
2016 – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „(Nie)obecność”, Galeria Labirynt
2015 – Grand Prix w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Malarskim im. Wojciecha Fangora, Gdańsk
2013 – 1. nagroda grupowa na II PLENERIADZIE Uczelni Artystycznych, Kazimierz Dolny
2013 – 1. nagroda grupowa na I PLENERIADZIE Uczelni Artystycznych, Kazimierz Dolny