Podpory

Maciej Kusy

olej na płótnie,
200 x 450 cm
2016

Obraz jest częścią cyklu „Postbilbordyzm”, dla którego inspiracją jest obecność w przestrzeni miejskiej porzuconych konstrukcji reklamowych oraz aktualna dyskusja o problemie chaosu reklamowego. Sytuacja jest powszechna w całej zurbanizowanej części Polski – artysta przyznaje, że najczęściej obcuje z tym zjawiskiem w Lublinie, w którym mieszka i tworzy.

Kusy w swojej twórczości czerpie inspirację z przestrzeni miejskiej, a motywy pojawiające się na jego obrazach są swoistym komentarzem i reakcją na
zachowania społeczne, konsumpcjonizm i chaos urbanistyczny. W tym cyklu artysta chciał uchwycić miejsca, w których porzucone konstrukcje reklamowe przestały pełnić swoją pierwotną rolę. W swojej naturze miały pełnić funkcje użytkowe, jako nośniki reklam i informacji, a często pozostawione same sobie przeczą początkowym założeniom, stając się bezużytecznymi „instalacjami”, czy też „rzeźbami” w przestrzeni publicznej. W swoich obrazach Kusy przedstawia ich paradoksalny wpływ na estetykę obrazu, jego kolor i kompozycję.

O Artyście

Maciej Kusy

Maciej Kusy

Motywy pojawiające się w jego obrazach można odnaleźć w realnej przestrzeni miasta. Inspiracją są obiekty, które na co dzień nie narzucają się swoją obecnością. Stosy palet na zapleczach wielkich sklepów stanowią swoistą miarę konsumpcjonizmu. Podpory – drewniane konstrukcje zabezpieczające budynki przed ostateczną ruiną – stają się próbą powstrzymania rozpadu, prowizorycznym działaniem odwlekającym w czasie destrukcję budowli.

Więcej o Artyście