Minotaur

Karol Broniatowski

rzeźba z brązu, 29x20x17 cm 1997

Tytuł „Minotuar” odwołuje się do mitologicznej postaci pół-człowieka, pół-byka zamieszkującego labirynt na Krecie. Przekaz rzeźby wydaje się jednak ogólnoludzki i uniwersalny – to mieszkaniec bestiarium zlokalizowanego w ludzkiej wyobraźni.
Postać jest ukazana tak ogólnie i tak syntetycznie, że miejscami staje się niemal nierozpoznawalna. Przedstawiona istota nie ma głowy, a elementy tułowiu są trudne do rozpoznania. Jedynie nogi w rozkroku sugerują, że jest to figura.

Rzeźba jest drugim z założonych pięciu odlewów.

O Artyście

Karol Broniatowski

Karol Broniatowski

Rzeźbiarz polski mieszkający i tworzący w Berlinie. W centrum jego zainteresowań stoi gra z postacią – ważny temat historii sztuki już od antyku. Artysta odpowiedział na tę tradycję kamiennych i brązowych figur postaciami tworzonymi głównie z papier-mache. Naturalnej wielkości męskie i kobiece postaci tworzył z gazet i aranżował w różnych otoczeniach. Zestawiał je w grupy i pozwalał im kroczyć lub biec w tym samym kierunku.

Więcej o Artyście