Narodziny przedmiotów II

Jan Tarasin

olej na płótnie, 130 x 180 cm 1997

Praca stanowi kwintesencję dojrzałego stylu Tarasina i należy do wybitnych dzieł artysty. To typowa dla niego kompozycja w poziomie, na którą składają się tytułowe „przedmioty” poukładane niczym na półkach w magazynie. Kompozycja (poprzez jasne tło w kolorze zielon­kawej bieli) nawiązuje do monochromatycznych prac auto­ra, jednak zgromadzone w niej elementy są różnobarwne, niekiedy nawet w żywych, soczystych kolorach. Artysta umiejęt­nie harmonizuje tony między barwami żywymi a zgaszo­nymi, tak samo jak różnicuje namalowanie elementy: małe i większe, szczegółowe (składające się z wielu detali) oraz ogólne (większe, szerokopłaszczyznowe).

Malarstwo Jana Tarasi­na sytuuje się w pół drogi między abstrakcyjnym symbo­lem a fizyczną konkretnością – między abstrakcją a figuracją. Rozłożone systematycznie elementy-znaki są cha­rakterystyczne dla jego plastycznego języka. Elementy te często porównywano do liter tajemniczego alfabetu czy nut. Artysta, tytułując pracę „Narodziny przedmiotów”, chciał jednak pokreślić konkretność, „przedmiotowość” i realność malowanych elementów.

O Artyście

Jan Tarasin

Jan Tarasin

Klasyk współczesnego malarstwa polskiego i jeden z najwybitniejszych twórców polskiej awangardy powojennej. Malarz, grafik, rysownik, fotograf, eseista, profesor sztuk plastycznych. Najbardziej znane jego prace to seria płócien i akwareli, na których prezentował przedmioty jako znaki i symbole.

Więcej o Artyście