Podział

Andrzej Bielawski

sucha igła/papier,
ok. 51x74 cm (arkusz)

W pracy odnajdujemy zainteresowanie artysty blachą – materiałem, który z upływem lat ulega korozji, przez co jego faktura zmienia się wraz z upływającym czasem. Odbicie na papierze oddaje ducha zniszczenia metalu ulegającego powolnym, ale nieodwracalnym zmianom swojej substancji.

Bielawski jest bliski malarstwu materii, czyniąc punktem wyjścia swoich dzieł substancje nie kojarzące się jednoznacznie z malarstwem i jego atrybutami. W jego pracy jest to pewnego rodzaju zapis myśli nadrzędnej, próba przedstawienia metalu jako lustrzanego odbicia na papierze, czyli zaprzeczenie jego struktury i fizycznych właściwości.

O Artyście

Andrzej Bielawski

Andrzej Bielawski

Malarz, grafik i rysownik, zajmujący się także fotografią. Wielokrotnie nagradzany w konkursach na najlepszą grafikę. W latach 90. XX w. tworzył „obrazy metalowe”, układane z matryc graficznych lub płatów blachy podlegającej naturalnej erozji. W ostatnich latach posługuje się woskiem, tworząc wielkoformatowe i wielowarstwowe kompozycje.

Więcej o Artyście