Zakład Pracy

Agnieszka Łukaszewska

seria rysunków ołówkiem, kredkami
na archiwalnych drukach i kartkach ze starych brulionów
2018-2019

Projekt nawiązuje do historii budynku, w którym mieściły się krakowskie zakłady Telkom-Telos. Wchodzące w skład „Zakładu Pracy” rysunki odwołują się do czasów świetności fabryki, lat 70. i 80. ubiegłego wieku, kiedy była ona namacalnym dowodem postępu cywilizacyjnego. Siła wyobraźni, wspomnień, przywołuje obrazy z przeszłości – wnętrza, portrety pracowników, produkowane wówczas telefony.

Sala zakładu, która stała się inspiracją do powstania cyklu rysunków, spełniała wcześniej rolę archiwum. Znajdujące się w niej od lat 60. ubiegłego wieku dokumenty zakładowe zostały wykorzystane w projekcie. Puste druki dziennych raportów zakładowych Agnieszka Łukaszewska wypełniła fikcyjnymi nazwiskami bohaterów rysunków oraz obrazami z życia zakładu, a stare delegacje opatrzyła pieczątką ze swojej uczelni, zapraszając widza do umownej podróży w czasie. Kolorowe portrety i wizerunki produkowanych w dawnej hali montażowej telefonów tchnęły pozory dawnego życia w zastygłej przestrzeni zakładu.

Całość projektu skłania do refleksji nad cywilizacją, celem życia człowieka (jego misją), jego możliwościami i ograniczeniami, a także nad tym, co przemija, a co pozostaje trwałą wartością, krokiem z przeszłości budującym przyszłość.

O Artyście

Agnieszka Łukaszewska

Agnieszka Łukaszewska

Zajmuje się rysunkiem, grafiką oraz działaniami intermedialnymi. W swoich pracach podejmuje wątki związane z Krakowem, jego historią, specyficzną atmosferą, wyjątkowymi miejscami i przede wszystkim mieszkańcami, których portretuje. Chce utrwalić współczesny obraz miasta, a także przywołać i ocalić przed zapomnieniem obraz miasta z lat minionych (m.in. projekty o Nowej Hucie, biurowcu „Prodlew”, byłych zakładach pracy z czasów PRL).

Więcej o Artyście