Agnieszka Łukaszewska

ur. 1974 r., Kraków Zobacz dzieła Artysty →

Zajmuje się rysunkiem, grafiką oraz działaniami intermedialnymi.

Absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2000 r., dyplom z wyróżnieniem). W 2008 r. otrzymała stopień naukowy doktora na tym samym wydziale, a w 2015 r. habilitację. Na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pracowała przez 16 lat. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, gdzie pełni funkcję dyrektora Instytutu Sztuki i Designu.

W swoich pracach Artystka podejmuje wątki związane z Krakowem, jego historią, specyficzną atmosferą, wyjątkowymi miejscami i przede wszystkim mieszkańcami, których portretuje. Chce utrwalić współczesny obraz miasta, a także przywołać i ocalić przed zapomnieniem obraz miasta z lat minionych (m.in. projekty o Nowej Hucie, biurowcu „Prodlew”, byłych zakładach pracy z czasów PRL).

Agnieszka Łukaszewska otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2003, 2021), Wyróżnienie na VII Triennale Rysunku Współczesnego w Lubaczowie (2011) oraz Grand Prix – Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ogólnopolskim Biennale Sztuki 44. Salon Zimowy w Radomiu (2016).

Prace Artystki znajdują się w zbiorach m.in.: Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych Imprint w Warszawie, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Wystawy indywidualne:
2021 – „Zapomniany, czy zapamiętany. Pejzaż miasta w II połowie XX wieku”, Galeria ARTzona ośrodka C. K. Norwida w Krakowie
2018 – „Dowód osobisty”, Galeria ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie
2017 – „Sielanka” (kurator: Dorota Orczewska), Galeria ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie
2017 – „NIGHT LIGHT – LAMPKA NOCNA, wspomnienia o świetle w PRL”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, oddział Muzeum PRL-u w Krakowie
2016 – „Defekty idealne, Mój Gaszyn, F1“, Miejska Galeria Sztuki im. Wł. Hr. Zamoyskiego, Zakopane
2016 – „Nowa Huta, reKONSTRUKCJA“, ARTzona, Kraków
2016 – „Psie mleko”, Galeria XX1, Warszawa
2015 – „Cztery kolory”, ARTzona, Kraków
2012 – „Nowa Huta”, Galeria Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie, Kraków
2011 – „Oblicza” (wystawa rysunków i obiektów w cyklu wystaw w ramach obchodów 100-lecia ZPAP), Galeria „EXPE” ZPAP Okręg Bielsko-Biała
2011 – „Agnieszka Łukaszewska. Rysunek”, Pałac Sztuki, Kraków
2010 – „Agnieszka Łukaszewska, rysunek i obiekty” Nowosądecka Mała Galeria, Nowy Sącz
2008 – „Pamiętnik” (rysunki, grafiki i obiekty), Galeria Lamelli, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków
2005 – „Agnieszka Łukaszewska. Rysunek i rzeźba”, Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków
2002 – „Portrety i pejzaże”, Galeria Politechniki Krakowskiej Gil, Kraków
2002 – „Rysunek i grafika komputerowa”, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków
2001 – „Impressionen Expressionen Improvisationen”, Galerie Schleifer, Wiedeń, Austria
2000 – „Rysunki i pastele”, Galeria PWST, Kraków
2000 – „Impressionen und Tagebücher”, Galeria V.P.Ö. Strzecha, Wiedeń, Austria

Wystawy zbiorowe:
2020 – „Book-Art object, Książka artystyczna 4”, Muzeum of Applied Art, Belgrad, Serbia
2019 – „Skoki” (organizator: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Galeria Piramida Hub, Poznań
2019 – „Wszystko, co jest w ruchu, poruszane jest przez coś innego”, Cracow Art Week Krakers, przestrzeń publiczna: budynek postprzemysłowy ul. Cieszyńska 9, Kraków
2019 – „Aketoksyd. No Budget Show 11” (organizator: Fundacja Towot Squat), przestrzeń publiczna: Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym
2019 – „Krakowski Salon Sztuki 2019” (organizatorzy: Galeria F.A.I.T., Krakowskie Biuro Festiwalowe, wystawa pokonkursowa), Pałac Sztuki TPSP w Krakowie
2018 – XX. Grand Prix – laureaci Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie (organizator: Muzeum Kresów w Lubaczowie), Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu
2018 – „Krakowski Salon Sztuki 2018” (organizatorzy: Galeria F.A.I.T., Krakowskie Biuro Festiwalowe, wystawa pokonkursowa), Pałac Sztuki TPSP w Krakowie
2017 – „Ubytek. Upadek. Utrata. No Budget Show 9” (organizator: Fundacja Towot Squat, UAP w Poznaniu, opieka merytoryczna: Robert Kuśmirowski), Poznań Art Week, Owińska
2017 – „Romantyczna poawangarda” (organizator: Robert Zbik), Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Opinogóra
2017 – „Pan Ridan. Portret”, Kreatywna Masa Krytyczna, Galeria ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie
2016 – „KREW-WERK” (kurator: Robert Kuśmirowski), Fundacja Galerii Foksal, Warszawa
2016 – „Ogólnopolskie Biennale Sztuki – 44. Salon Zimowy” (wystawa pokonkursowa, Grand Prix – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, Radom
2015 – „Otwarte. Szkice artystów z kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” (kurator: Olga Grodniewicz), Galeria ASP w Krakowie
2015 – „Palindrom – praca i umysł” (kurator: Robert Kuśmirowski), Państwowa Galeria Sztuki, Sopot
2015 – „Międzynarodowe Triennale Grafiki / International Print Triennial 2015” (wystawa główna, pokonkursowa), Galeria Bunkier Sztuki, Kraków
2015 – X Aukcja Charytatywna „Ziarno sztuki – ogród nadziei”, Budynek Centrum Giełdowego w Warszawie; wystawa poaukcyjna: Muzeum Narodowe w Warszawie
2014 – „Oblicza wolności. Grafika polska XX i XXI wieku”, Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Kraków
2014 – „Grafika jest kobietą. Grafika polska XX i XXI wieku” (kurator: Monika Waniura-Kurosad), Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Kraków
2013 – „Portrety zwierząt”, Hotel Polski, Kraków
2013 – Nowohucki Festiwal Sztuki, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków
2012 – „Gili Gili prezentuje Eifersucht + Medizin, Junge Kunst aus Polen”, Heildelberg, Niemcy
2011 – „Gili-Gili prezentuje Eyjafjallajokull”, Galeria Łącznik, Kraków
2011 – „Gili-Gili prezentuje Eyjafjallajokull”, Galeria Nowa, Poznań
2011 – VII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego (wystawa pokonkursowa, wyróżnienie), Lubaczów
2011 – II Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie Imprint’ 2011 (wystawa pokonkursowa), Zamek Królewski, Warszawa
2011 – „Nasi Bracia Mniejsi” (wystawa rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby), Galeria Krypta u Pijarów, Kraków
2010 – „Grafika Pedagogów WG ASP w Krakowie”, Kiehle Gallery, State University of St. Cloud, Minnesota, USA
2009 – „Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej” (wystawa pokonkursowa), Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków
2008 – „Rysunek Młodych 2”, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Radom
2008 – VI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego (wystawa pokonkursowa),
Lubaczów
2007 – „Wystawa pedagogów Wydziału Grafiki ASP w Krakowie”, BWA Nowy Sącz
2006 – V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego (wystawa pokonkursowa), Rzeszów
2005 – „Kraków — Warszawa” (wystawa prac pedagogów krakowskiej i warszawskiej ASP), Śródmiejski Ośrodek Kultury, Galeria Lamelli, Kraków
2005 – „Henkel Art Award 2005” (wystawa pokonkursowa), Warszawa
2005 – V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego (wystawa pokonkursowa),
Lubaczów
2004 – „Stypendyści Miasta Krakowa”, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Galeria Lamelli,
Kraków
2004 – „Rysunek i malarstwo” (wystawa 4 artystów), Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Kraków
2002 – wystawa zbiorowa artystów współpracujących z Galerią Licorne, Warszawa
2002– IV Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego (wystawa pokonkursowa),
Lubaczów
2000 – „Pejzaż” (wystawa pokonkursowa), Galeria WG ASP, Kraków
2000 – wystawa wyróżnionych dyplomów krakowskiej ASP, Pałac Sztuki, Kraków
1999 – „Rysunek” (wystawa pokonkursowa, nagroda), Galeria WG ASP, Kraków
1998 – „Bliżej w Europie” (wystawa prac profesorów i studentów ASP), Saarlouis, Niemcy