Każde dzieło z Kolekcji Sztuki zostało sfotografowane i opisane.
Dużym atutem nowej strony są rozbudowane biogramy artystów, których prace znajdują się w bankowej kolekcji.
W zakładce MULTIMEDIA znalazł się bogaty zbiór filmów – są tu zarówno wideorelacje z wystaw, jak również filmowe portrety artystek i artystów.

Nowa strona Kolekcji Sztuki PKO Banku Polskiego

Ruszyła nowa odsłona strony Kolekcji Sztuki PKO Banku Polskiego! Teraz w jednym miejscu można zobaczyć dzieła zebrane w kolekcji, poznać ich twórców oraz obejrzeć filmy o ich twórczości.

Budowa kolekcji sztuki współczesnej jest jednym z ważniejszych działań PKO Banku Polskiego wspierających rozwój kultury. W bankowych zbiorach znajdują się prace zarówno wybitnych polskich artystów, jak i młodych twórców. Zadaniem kolekcji jest zatem odzwierciedlenie stanu polskiej sztuki przełomu XX i XXI wieku, a zarazem stworzenie przestrzeni do poznania i promocji młodych artystów, wielowymiarowej narracji o teraźniejszości i przyszłości oraz pokazanie energii aktualnej sztuki polskiej.

Kolekcja PKO Banku Polskiego składa się z dwóch odrębnych zbiorów: „Kolekcji Sztuki XX wieku” oraz „Nowej Kolekcji na Nowe 100-lecie”. Pierwsza z nich powstała w 1998 r. jako zbiór prac wybitnych polskich artystów, którzy niewątpliwie stali się klasykami polskiej sztuki współczesnej. Budowę drugiej ogłoszono w 2019 r. z okazji jubileuszu 100-lecia PKO Banku Polskiego.

Projekt stanowi kontynuację zaangażowania Banku w rozwój kultury oraz wspieranie i promocję polskiej sztuki współczesnej, zwłaszcza twórczości młodych artystów, m.in. poprzez współpracę z uczelniami, finansowanie plenerów czy organizację wystaw.

– Naszym celem jest wspieranie i promocja polskiej sztuki współczesnej, w szczególności twórczości młodych artystów. Służy temu m.in. kolekcja dzieł sztuki nabyta w 1998 roku, która obejmuje ponad siedemdziesiąt prac. Są to dzieła kilku pokoleń uznanych twórców reprezentujących rozmaite nurty i media, które na stałe są wyeksponowane w Centrali PKO Banku Polskiego oraz udostępniane na wystawy zewnętrzne – mówi Lidia Stefanowska, dyrektor zbiorów bankowych w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski zapoczątkował w Polsce trend tworzenia przez instytucje finansowe kolekcji sztuki. Zostałam zaproszona do współpracy przy jej tworzeniu, skupiając się na wyborze dzieł polskich artystów.

– Stworzenie takiej kolekcji w PKO Banku Polskim było szansą nie tylko na realizację koncepcji, która wyróżniałaby konkretny budynek (…) i tę instytucję od pozostałych, tak, jak to się dzieje w przypadku głównych siedzib wielkich firm na całym świecie, ale też stworzenia zbioru, który – choć niewielki – zyska rangę kolekcji odzwierciedlającej stan polskiej sztuki właściwy dla czasu jej powstania – mówi Anda Rottenberg, krytyczka i kuratorka sztuki.

– Z perspektywy lat widać, że zespół obiektów należących do Banku broni się jako zwarta, reprezentacyjna dla sztuki polskiej na rok 1998 kolekcja, którą w całości można pokazać na wystawie w profesjonalnej galerii, i której wartość rynkowa wzrosła przynajmniej o sto procent – ocenia Anda Rottenberg.