bez tytułu

Tomasz Ciecierski

kolaż: olej na płótnie, pocztówki,
trypyk, całość: 171,5 x 244 cm,
skrzydło lewe: 171,5 x 135 cm,
część środkowa: 171,5 x 14 cm,
skrzydło prawe: 171,5 x 89 cm
1997/98

Obraz jest tryptykiem, którego część środkową stanowi wąski, wysoki, pionowy blejtram pokryty kolażem z widokówek zamalowanych przez artystę czerwoną farbą. Dwa boczne skrzydła są nierównej szerokości – lewe szersze od prawego. Przez to całość kompozycji na białym tle podzielona jest ponowo środkową częścią tryptyku o mocnych, czerwonych akcen­tach w miejscu zbliżonym do wyznaczonego przez zasadę „złotego cięcia”.

Boczne skrzydła tryptyku zapełniają nieregularne formy obecne w repertuarze motywów wykorzystywanych przez artystę: namalowane rzędami postacie figur wpisujących się w trójkąty oraz zygzaki oraz maźnięcia ekspo­nujące gest malarski. Wszystko to w formie przypominają­cej rysunek kredką na papierze. Ten efekt malarz osiągnął przez zastosowanie białego tła kompozycji nawiązującego do białej karki. Motywy zostały namalowane zieloną i zie­lono-żółtą farbą, przez co upodabniają całość przedsta­wienia do pejzażu – widoku lasu.

Obraz należy do cyklu „kolażowych” prac Ciecier­skiego, składających się z wielu połączonych ze sobą blejtramów.

Tomasz Ciecierski, „Bez tytułu” – AUDIOPRZEWODNIK:

O Artyście

Tomasz Ciecierski

Tomasz Ciecierski

Należy do grona najwybitniejszych współczesnych malarzy polskich. Charakterystyczną cechą jego twórczości jest konstruowanie prac – zarówno rysunkowych, jak i malarskich – z fragmentów, osobnych płócien lub kartek, z których składa większe całości. Prace artysty stanowią swoisty patchwork złożony z obrazów jego filozofii patrzenia na świat, wydobywanych z pamięci wspomnień miejsc oraz związanych z nimi emocji.

Więcej o Artyście