Hermetyczna księga

Praca jest zbudowana w formie tryptyku, w którym centralną część stanowi pionowy pas przykle­jonych pocztówek z widokami miast, zamaszyście zamalowanych niebieską i czarną farbą. Oba skrzydła tryptyku są równej wielkości, przez co układ kompozycyjny przywołuje formę tradycyjnej nastawy ołtarzowej, wywodzącej się ze jeszcze sztuki średniowiecznej. Lewą część obrazu stanowią skrawki papieru poprzyklejane na jednobarwne tło i zamalowane dynamicznymi pociągnięciami pędzla. Prawa cześć przedstawia abstrakcyjną, pełną ekspresji kompozycję narysowaną czerwoną, niebieską oraz zieloną kredką.

Dominantą kolorystyczną kolażu jest ultramaryna, przełamana świetlistą czernią. Horyzontalny układ pracy jest charakterystycznym formatem artysty, którym posługuje się zarówno w pracach rysunkowych i olejnych, jak i w kolażach czy fotografiach.

Dzieło należy do cyklu kolażowych kompozycji, składających się z wielu fragmentów – zarówno obiektów gotowych (pocztówki), jak i podartych części papieru oraz elementów rysunku i malarstwa. Metodę kolażu artysta stosował w pracach na papierze i w malarstwie olejnym, łącząc ze sobą blejtramy różnych płócien.

O Artyście

Tomasz Ciecierski

Tomasz Ciecierski

Należy do grona najwybitniejszych współczesnych malarzy polskich. Charakterystyczną cechą jego twórczości jest konstruowanie prac – zarówno rysunkowych, jak i malarskich – z fragmentów, osobnych płócien lub kartek, z których składa większe całości. Prace artysty stanowią swoisty patchwork złożony z obrazów jego filozofii patrzenia na świat, wydobywanych z pamięci wspomnień miejsc oraz związanych z nimi emocji.

Więcej o Artyście