Bio
IZABELA CHAMCZYK

Jest malarką, performerką i artystką wideo. Ukończyła z wyróżnieniem malarstwo na wrocławskiej ASP, studiowała również na ASP w Poznaniu. Jest trzykrotną stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz finalistką prestiżowych konkursów. Jej prace znajdują się w Kolekcji Sztuki PKO Banku Polskiego oraz innych zbiorach instytucjonalnych i prywatnych w kraju i za granicą.

TOXIC – wybuchające obrazy

Obrazy wybuchające czy spływające z płótna –pokaz malarstwa performatywnego w Galerii Foksal. Autorką techniki jest Izabela Chamczyk, młoda artystka, której prace znajdują się w Kolekcji Sztuki PKO Banku Polskiego.

Wystawa „TOXIC” jest premierowym pokazem obrazów należących do stworzonego przez artystkę malarstwa performatywnego. Te niezwykle sensualne prace Izabela Chamczyk tworzyła przez ostatnie dwa lata. Obok obrazów można także zobaczyć filmy z zapisu poszczególnych etapów ich powstawania. Wystawa w warszawskiej Galerii Foksal potrwa do 21 stycznia 2022 r.

Malarstwo performatywne Izabeli Chamczyk powstaje na skutek eksperymentów w strukturze i formie powierzchni samego obrazu – podczas wylewania, skapywania, rozciągania, a wreszcie w procesie zastygania używanych przez nią farb i żywic. Ostateczny efekt nie jest zatem ani znany, ani do końca zależny od artystki. W rezultacie powstaje obraz-obiekt wychodzący z ram i wdzierający się w przestrzeń z płaszczyzny płótna, czasem nawet „wybuchający” w kierunku widza. Chamczyk podkreśla w ten sposób, że istotą jej sztuki nie jest sam obraz, lecz także proces jego powstawania. To dlatego utrwala poszczególne etapy swojej pracy nad poszczególnymi obiektami w dokumentacji fotograficznej lub filmowej.

„Fotografie dokumentujące działania farbami stają się opowieścią o czymś, co można nazwać fizjologią obrazów, i to w wersji eksperymentalnej prowadzonej we własnej pracowni-laboratorium. To opowieści o funkcjonowaniu malarskich organizmów, o dosadnej materialności, czy nawet cielesności farb” – mówi o pracach Izabeli Chamczyk krytyk sztuki Grzegorz Borkowski.

Artystka podkreśla, że równie ważny jak oryginalna forma jej prac jest ich kolor. W barwach zaklęte są emocje, nastroje i stan ducha, które chce odbić w swojej sztuce.